Thaiairways
Thaiairways

A New Thai vision

มุมมองที่คุ้นตา สิ่งต่างๆที่คุ้นชินกำลังเปลี่ยนไป กับมุมมองใหม่ๆ จะเปลี่ยนภาพให้คุณเห็นสิ่งใหม่ๆ ชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ที่หลากหลายของความเป็นไทย จากที่คุณคุ้นเคย จะนำคุณเดินทางสู่โลกใหม่ ให้ทุกอารมณ์ความรู้สึก สัมผัสที่สวยงามวิจิตรตระการตาในแบบที่คุณไม่เคยเห็น เสมือนการเดินทางที่เราพร้อมพาคุณสู่จุดหมายในมุมมองใหม่ๆ เพราะทุกการเดินทางมีสิ่งใหม่ๆให้คุณเสมอ แล้วคุณจะค้นพบได้กับการบินไทย
Proverbial perspectives and conventional visions are about to change. Life, art and traditions that are the symbols of Thailand will get revealed in a whole new light. After all, that’s what traveling does, it introduces you to a whole new world that mesmerizes all your senses and sensibilities. With every destination made possible by THAI, there’s always something new to uncover.
Share

JANUARY

มกราคมเดือนแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ จุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆที่สดใส การทำบุญเป็นหนึ่งในการเสริมมงคลให้กับชีวิต เป็นการเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองและครอบครัว  

การทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย มักจะยึดถือปฏิบัติกันมา ด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตร ประกอบกิจกุศลต่างๆ เช่น ฟังพระธรรมเทศนา หรือถือศีลปฏิบัติธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปีใหม่

January heralds the New Year and it’s all about new beginnings. Making merits is the right spark to start off the new year beautifully, not just for your loved ones, but for yourself as well.

Making merits to welcome the new year has always been Thailand’s strongest tradition, it is customary for Thais to find their peaceful beginnings in temples where they bask themselves in Buddhist teachings and virtues.

FEBRUARY

ความรักที่สวยงามเปรียบได้ดั่งดอกไม้ที่เบ่งบาน สีสันที่สดใสมาลัยคล้องใจคู่บ่าวสาว เพื่อความเป็นสิริมงคล หนึ่งในตัวแทนความรักที่สื่อถึงชีวิตคู่ที่งดงาม ดอกไม้ที่บรรจงเรียงร้อย เช่น ดอกรัก ดอกบานไม่รู้โรย ดอกบานชื่น ดอกกุหลาบ ที่แฝงด้วยความหมาย ให้มีความรักที่ยั่งยืนกับประเพณีการแต่งงานของไทย ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และสะท้อนความเป็นไทย ที่ใครๆก็ชื่นชม  

Nothing reflects true love like fresh, blossoming flowers. Intricate and aromatic garlands are an essential part of the Thai wedding ceremony, they can be found around the necks of the bride and the groom, signifying prosperous, everlasting love.

Flowers like crown flowers, Zinnia and roses are carefully and thoughtfully weaved together into beautiful garlands holding Thais’ distinctive and significant reflection of endless love.

MARCH

มวยไทยมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมา เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงาม แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งดุดัน เป็นศาสตร์การต่อสู้ที่ครบเครื่อง

มวยไทยยังคงเอกลักษณ์ที่แตกต่างในการไหว้ครู เป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อสิริมงคลและแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ ปัจจุบันมวยไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในศิลปะ การต่อสู้ป้องกันตัวและเป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

Thai kickboxing or “Muay Thai” is a part of Thailand’s heritage that is passed on from generation to generation. Its beautiful, fluid movements are powered by the strength of Thais’ fighting spirit make this a mesmerizing form of authentic martial art. Another uniquely significant part of Muay Thai is the art of “Wai Kru”, a form of ritual that shows great respect and appreciation for the kick-boxers’ mentors and those that came before them.

Muay Thai isn’t just a form of martial arts, it is also one of Thailand’s most treasured sports that has gained recognition from all over the world.

APRIL

"Siamese fighting fish" ปลากัดเป็นหนึ่งสายพันธุ์ปลานักสู้ของคนไทย เป็นปลาพื้นบ้านที่มีมาแต่โบราณ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยความมีใจเป็นนักสู้ และมีสีสันสด เข้มสวยงามสะดุดตา โดดเด่นชวนมองให้หลงใหล

อีกทั้งปลากัดไทยยังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ และจักรวาล เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริม ให้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวไทย

Siamese fighting fish is one of the most recognized symbols of Thailand that reflects the Thais’ beautiful fighting spirit. Betta fish has always been an important part of the Thai tradition for a long time the true reflection of Thai people with its strength, uniqueness and alluring colors.

Moreover, the Betta fish has been appointed as Thailand’s heritage in education as it has provided knowledge to Thais in terms of nature, as much as that the Betta fish is a part of Thailand’s traditional history.

MAY

ความงดงามของดอกกล้วยไม้ “มาดามปอมปาดัวร์” ที่เบ่งบานอยู่คู่ฟ้าไทย ตัวแทนแห่งความงดงาม แสดงออกถึงการต้อนรับที่อบอุ่น บริการที่ดีเลิศและเสน่ห์ความสวยงามในวิถีแบบไทยๆ

ดอกกล้วยไม้นี้ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชาวต่างชาติได้นึกถึงประเทศไทย และได้สัมผัสถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างงดงาม

Thailand is the home for the distinctively breathtaking Madame Pompadour orchid which is also a symbol that has been alongside THAI flight way for years. It signifies a warm welcome and the spectacular service only THAI can offer.

This orchid can also be appreciated as a reminder of Thailand and the delicate way of the show the one-of-a-kind sensibility the Thais have.

JUNE

เสียงดนตรี เป็นเสียงที่ไพเราะงดงามเป็นอีกหนึ่งภาษา ที่สามารถสื่อถึงกันได้ของคนทั้งโลก เฉกเช่นเครื่องดนตรีไทย ดนตรีไทยที่มีเอกลักษณ์และเสียงที่ไพเราะเสนาะหู เสียงเพลงบรรเลงอย่างกลมกลืนนุ่มนวลกังวานอ่อนหวาน ผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งเครื่องดีด สี ตี เป่า ที่แสดงได้ถึงความเป็นไทยที่ไม่มีใครเหมือน อีกทั้งรูปทรงลวดลายที่อ่อนช้อย สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของคนไทยที่มีนิสัยและจิตใจที่อ่อนโยน

Music is a language that transcends cultures. When it comes to music, Thailand’s music is one of the most authentic in the world. The nation’s traditional Thai instruments that can create timeless pieces of music that not only resonate in the hearts of Thais but foreigners from around the world as well.

JULY

“ประเพณีแห่เทียนพรรษา” ถือเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย จะเข้าวัดทำบุญ ถวายเทียนพรรษา จากอดีตที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ที่วัด ตลอด 3 เดือน เพื่อศึกษาพระธรรมคำสอน จึงจำเป็นต้องใช้แสงสว่างจากเทียน กับความเชื่อที่ว่าใครได้ถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ชีวิตจะสว่างไสวดุจแสงเทียน เป็นประเพณีที่งดงามกับการแกะสลักลวดลายอันวิจิตรบรรจงลงบนต้นเทียน แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างโดดเด่น อีกทั้งประเพณีแห่เทียนนี้ยังเป็นงานประเพณีที่รวมเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมารวมไว้ด้วยกันในขบวนแห่ที่งดงาม การประดับตกแต่งด้วยผ้าไหม ดอกไม้สด และการฟ้อนรำ ถือได้ว่าเป็นเทศกาลงานที่วิจิตรตระการตาเป็นอย่างยิ่ง

Thailand’s traditional Candle Festival takes place during the Buddhist lent where the monks will reside to their temples for 3 months. During this time, the monks need light to study which is the reason behind the festival’s beautifully-craved candles. The Candle Festival is one of the best showcase for traditional, authentic Thai craftsmanship.

AUGUST

หนึ่งพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 พระองค์ทรงอนุรักษ์ “โขน” ศิลปะการแสดงชั้นสูง ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นศิลปะประจำชาติอันทรงคุณค่า เป็นการรวมของศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนงของคนไทย ทั้ง วรรณกรรม วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ และ หัตถศิลป์ มีความเป็นเอกลักษณ์อันสวยงามวิจิตรบรรจง ให้คงอยู่คู่สังคมไทย เพื่อให้เยาวชน และคนรุ่นใหม่สืบสานต่อไป

“โขน” ถือได้ว่าควรค่าแก่การอนุรักษ์ ให้เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลก

Her Majesty Queen Sirikit of King Rama IX, an avid patron of Thai art and culture, has been instrumental in preserving “Khon” an art form that combines literature, elaborate costumes and performance that preserves ancient storytelling and myths of Thai beliefs, history and tradition close to the hearts of the Thai people.

“Khon” is one of the most treasured and preserved forms of art for the majority of Thais and has gained recognition and appreciation from all around the globe.

SEPTEMBER

ธรรมชาติรังสรรค์ความงดงามที่น่าดึงดูด สวรรค์ของนักดำน้ำโลกใต้ทะเลเสน่ห์ที่น่าสัมผัส ปลาน้อยใหญ่ ที่คอยอวดโฉมความงดงามใต้ทะเลไทย ปะการังแปลกตาบางครั้งสวยงาม จนทำให้เราแปลกใจ ทะเลไทยของขวัญจากธรรมชาติที่ทำให้ทะเลไทยเที่ยวได้ตลอดปี ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนและแหล่งดำน้ำที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และติดอันดับโลกเรื่องความงาม กับความมหัศจรรย์สุดวิเศษใต้ทะเลไทยที่ทำให้ใครๆต่างชื่นชม

The deep oceans of Thailand is any diver’s paradise. The intriguing charm of the sea made up of exotic fish and beautiful corals that will surprise and delight you, the best part is it’s available to be enjoyed all year round. Thailand is one of the top destinations for the most fulfilling and magnificent underwater experience.

OCTOBER

อาหารไม่ใช่แค่ปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต อาหารมีจุดกำเนิดพร้อมกับคนในแต่ละชนชาติ จนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา อาหารไทยถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย เสน่ห์ที่ครบเครื่องถึงรส ทั้งแกง ต้ม ผัด และยำ รสชาติที่จัดจ้าน รวมถึงสำรับคาวหวาน

ที่ประดิดประดอยอย่างน่ารับประทาน ด้วยรสชาติที่โดดเด่น ทำให้อาหารไทยติดอันดับโลกว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่อร่อยที่สุดหลายอย่างเช่น แกงมัสมั่น ต้มยำกุ้ง รวมถึง น้ำตก และส้มตำ ที่ใครได้ลองจะต้องติดใจ

Food is more than a daily necessity, a distinctive national cuisine pays homage to a passion for transforming food to an art form. Thai cuisine exemplifies this passion in which each dish is a balance of sweet, sour, salty. Spices are prepared with unique ingredients and artfully presented as a unique delight for all senses. This is why Thailand’s cuisine has made waves all over the world, it's certainly something to crave.

NOVEMBER

ด้วยความผูกพันกับสายน้ำของคนไทยที่มีมาช้านาน ลอยกระทงเป็นหนึ่งประเพณีที่มีมาแต่โบราณ เชื่อว่าเป็นการบูชา และขอขมาแม่พระคงคา เป็นประเพณีที่สวยงาม กระทงที่ถูกประดิดประดอยอย่างงดงาม ตระการตา ด้วยสิ่งสักการะดอกไม้ ธูปเทียนลอยพริ้วไหวอยู่บนสายน้ำ พร้อมแสงเทียน และโคมลอยดูโดดเด่นระยิบระยับตา

ประเพณีลอยกระทงจะมีขึ้นในวันเพ็ญเดือน 12 ที่มีพระจันทร์เต็มดวงและน้ำในแม่น้ำลำคลองสูงขึ้นเต็มตลิ่ง เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีของไทย

The people of Thailand have a long-standing bond with water, this is why The Loy Kratong Festival is one of Thailand’s most delightful and moving traditions. Artistically-crafted offerings of flowers, candles, incense and a few coins on circular banana tree stalks are floated along the rivers as a way to pay respect to Mother Nature and float away sins from the past. The Loy Kratong Festival is one of the most beautiful traditions of Thailand.

The festival takes place during the full moon of the 12th month where the water reaches its peak, it’s a beautiful night that echoes Thailand’s magnificent culture.

DECEMBER

“กรุงเทพมหานคร” กลิ่นอายเสน่ห์แห่งสีสัน เมืองที่ไม่เคยหลับไหล สีสันแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หลากหลายสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวทั้งยามกลางวัน และค่ำคืน กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และสีสันที่อยู่รวมกันได้อย่างกลมกลืน เป็นเมืองที่คุณจะหลงรักเสน่ห์

Bangkok, a city that never completely sleeps, it’s the type of city that always ooze with a celebratory feeling, especially during the tail-end of the year. Saying farewell to the year in Bangkok is a dusk-to-dawn experience not to be missed. There’s no better place to spend the final hours of the year than the city that’s filled with culture, history and flavorful urban life like Bangkok.